Kurslar

SAAT ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLARIN REHBERLER EŞLİĞİNDE TEDAVİSİ
09:30-09:40 Kurs Koordinatörleri: Sevliya Öcal Demir, Gülşen Akkoç
Kurs Başkanları: Sevliya Öcal Demir, Gülşen Akkoç
Açılış Konuşması: Sevliya Öcal Demir
09:40-10:00 Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Antibiyotik Kullanım İlkeleri
Eda Kepenekli
10:00-12:00 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Eda Kepenekli
10:00-10:30 Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Gülşen Akkoç
10:30-10:45 Rehbere Göre: Akut Tonsillofarenjitte Antimikrobial Kullanımı
Nurhayat Yakut
10:45-11:05 Rehbere Göre: Akut Otitde Antimikrobial Kullanımı
Adem Karbuz
11:05-11:25 Rehbere Göre: Akut Sinüzitte Antimikrobial Kullanımı
Ayşe Karaaslan
11:25-11:55 Rehbere Göre: Pnömonide Antimikrobial Kullanımı
Nevin Hatipoğlu
11:55-12:00 Soru-Cevap
12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00-14:00 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Adem Karbuz, Nevin Hatipoğlu
13:00-13:40 Rehbere Göre: Menenjitte Antimikrobial Kullanımı
Ayper Somer
13:40-14:00 Rehbere Göre: Ensefalitte Antimikrobial Kullanımı
Deniz Aygün
14:00-14:20 KAHVE ARASI
14:20-15:30 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Nazan Dalgıç, Özden Türel
14:20-14:40 Rehbere Göre: Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Antimikrobial Kullanımı
Nazan Dalgıç
14:40-15:00 Rehbere Göre: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antimikrobial Kullanımı
Özden Türel
15:00-15:15 Rehbere Göre: Akut Gastroenteritte Antimikrobial Kullanımı
Canan Caymaz
15:15-15:20 Soru-Cevap
15.20-15:30 Kapanış
SAAT NEFROLOJİ’DE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA PEDİATRİST YAKLAŞIMI
09:00-09:15 Kurs Başkanları: Nurdan Yıldız, Harika Alpay
Kurs Koordinatörü: Nurdan Yıldız
Açılış Konuşması: Harika Alpay, Nurdan Yıldız
09:15-10:45 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Alev Yılmaz, Gül Özçelik
09:15-09:45 Proteinüri ve Nefrotik Sendrom - Genel Pediatrist Yaklaşımı
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 Hematüri ve Akut Glomerülonefrit - Genel Pediatrist Yaklaşımı
Nilüfer Göknar
10:30-10:45 Tartışma
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Ferah Sönmez, Hasan Dursun

Hipertansiyona Yaklaşım: Hangi Noktaya Kadar Genel Pediatrist?
Neslihan Çiçek
11:45-12:30 Akut Böbrek Hasarına Acil Yaklaşım: Tanı ve Tedavi
Seha Saygılı
Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-14:15 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Önder Yavaşcan, İbrahim Gökçe
13:30-14:00 İdrar Kaçıran Çocuğa Yaklaşım
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu
14:00-14:15 Tartışma
14:15-14:45 Hidronefroz: Genel Pediatristin Rolü
Çağrı Akın Şekerci
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kapanış ve Temenniler
SAAT 3. GENEL PEDİATRİSTLER İÇİN METABOLİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM
ve METABOLİK ACİLLER KURSU
09:00-09:10 Kurs Koordinatörü: Burcu Öztürk Hışmi, Sebile Kılavuz
Kurs Başkanı: Burcu Öztürk Hışmi, Sebile Kılavuz
Açılış Konuşması: Burcu Öztürk Hışmi
09:10-10:30 I. OTURUM
İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI - 1
Masa -1: Nafiye Emel Çakar, Emine Genç
Masa -2: Dilek Güneş, Sebile Kılavuz
Masa -3: Burcu Öztürk Hışmi, İbrahim Taş
Masa -4: Özlem Ünal Uzun, Emel Yılmaz Gümüş
10:30-12:15 II. OTURUM
Ensefalopatik Hastada Tanı ve Acil Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Gülden Gökçay, Burcu Öztürk Hışmi
10:30-11:00 Akut Ensefalopatiye Yaklaşım 1
Özlem Ünal Uzun
11:00-11:30 Akut Ensefalopatiye Yaklaşım 2
Sebile Kılavuz
11:30-12:00 Gevşek Bebek
Ertuğrul Kıykım
12:00-12:15 Tartışma
12:15-13:15 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:15-14:15 III. OTURUM
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi ve Asit - Baz Dengesi Bozuklukları
Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Nafiye Emel Çakar
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi ve Asit - Baz Dengesi Bozuklukları
Hasan Önal
Tartışma
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00 IV. OTURUM
İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI - 2
Masa-1: Meryem Karaca, Emine Genç
Masa-2: Sevil Dorum, Emel Yılmaz Gümüş
Masa-3: Fatma Derya Bulut, Sebile Kılavuz
Masa-4: Burcu Öztürk Hışmi, Dilek Güneş
16:00-17:30 V. OTURUM
Hipoglisemiye Yaklaşım ve Diğer Tedavi Edilebilir Metabolik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Neslihan Önenli Mungan, Çiğdem Aktuğlu Zeybek
16:00-16:30 Kolestaza Yaklaşım
Fatma Derya Bulut
16:30-17:00 Rabdomiyolize Yaklaşım
Sevil Dorum
17:00-17:30 Hipoglisemiye Yaklaşım
Meryem Karaca
17:30-17:45 Tartışma
SAAT PEDİATRİSTLER İÇİN VAKALARLA "BEŞİKTEN EŞİĞE"
SOLUNUM YETMEZLİĞİ KURSU: BİR VOLTRAN YAKLAŞIMI
Kurs Koordinatörü: Aslı Memişoğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk
Kurs Başkanı: Aslı Memişoğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:00-10:30 I. OTURUM
09:00-09:30 Yenidoğan Bebekte Solunum Fizyolojisi ve Monitörizasyon
Aslı Memişoğlu
09:30-10:00 Çocuklarda Solunum Fizyolojisi ve Monitörizasyon
Nilüfer Yalındağ Öztürk
10:00-10:30 Çocuk Hastada Solunum Sıkıntısının En Sık Nedenleri ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı
Erkan Çakır
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:30 II. OTURUM
Solunum Sıkıntılı Yenidoğan Bebekte Noninvaziv Solunum Desteği
Aslı Memişoğlu
Solunum Sıkıntılı Çocuk Hastada Noninvaziv Solunum Desteği; YANKOT, CPAP, BİPAP
Nilüfer Yalındağ Öztürk
Yenidoğan Bebekte Noninvaziv Solunum Desteği Sırasında Hemşirelik Bakımı
Seval Cıbır
Çocuk Hastada Noninvaziv Solunum Desteği Sırasında Hemşirelik Bakımı
Çağla Akpınar
Invaziv ve Noninvaziv Ventilasyonda Sedasyon Önerileri
Feyza Girgin İnceköy
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-14:30 PRATİKLER
Çocuk Acile Servise Getirilen Desatüre Ev Ventilatöründe İzlenen Trakeostomili Hasta
Emel Ekşi Alp, Pınar Ergenekon, Filiz Yetimakman Erdoğan
Doğum Odasında Postnatal Solunum Sıkıntısı Olan Geç Prematüre
Sinem Gülcan Kersin
Bronşiolitli İnfant
Feyza Girgin İnceköy, Nilüfer Yalındağ Öztürk
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 Pnömoniye İkincil ARDS Geliştiren Vaka
Filiz Yetimakman Erdoğan, Nilüfer Yalındağ Öztürk
Yeni Ekstübe Olmuş Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Desteklerine İhtiyacı Olan Yenidoğan Bebek
Sinem Gülcan Kersin
İnvaziv Mekanik Ventilatörde Ani Kötüleşen 6 Aylık Bebek
Feyza Girgin İnceköy, Emel Ekşi Alp
16:00-16:30 Sorular ve Kapanış