Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Ayşe Gülnur TOKUÇ

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

Nurdan YILDIZ

Elif EROLU

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Ayşe Gülnur TOKUÇ

Elif EROLU

Ahmet KOÇ

Yasemin GÖKDEMİR

Nurdan YILDIZ

Özgül Gizem DİKENCİK

Selin DİNÇ AKTEKİN


MARMARA PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan

Figen AKALIN

Başkan Yardımcısı

Perran BORAN

Genel Sekreter

Elif KARAKOÇ AYDINER

Sayman

Bülent KARADAĞ

Üye

İbrahim GÖKÇE


BİLİMSEL KURUL

Figen AKALIN
Bilge ŞAHİN AKKELLE
Harika ALPAY
Elif AYDINER
Safa BARIŞ
Hatice Ezgi BARIŞ
Abdullah BEREKET
Hülya Selva BİLGEN
Perran BORAN
Berna ŞAYLAN ÇEVİK
Ömer DOĞRU
Nurşah EKER
H. Nursel ELÇİOĞLU
Ela ERDEM ERALP
Elif EROLU
İbrahim GÖKÇE
Yasemin GÖKDEMİR
Tülay GÜRAN
Belma HALİLOĞLU
Sevgi BİLGİÇ ERTAN
Mahmut Caner US
Ezgi BARIŞ
Sevliya ÖCAL DEMİR
Gülşen AKKOÇ
Neslihan ÇİÇEK

Burcu ÖZTÜRK HIŞMİ
Bülent KARADAĞ
Selen KARAGÖZLÜ
Ahmet KOÇ
Aslı MEMİŞOĞLU
Hülya ÖZDEMİR
Eren ÖZEK
Ahmet Oğuzhan ÖZEN
Gülten ÖZTÜRK
Deniz ERTEM ŞAHİNOĞLU
Serap DEMİRCİOĞLU TURAN
Engin TUTAR
A. Gülnur TOKUÇ
Dilşad TÜRKDOĞAN
Nilüfer YALINDAĞ ÖZTÜRK
Olcay ÜNVER
Nurdan YILDIZ
Emel EKŞİ ALP
Sebile KILAVUZ
Pınar ERGENEKON
Ayşe Filiz YETİMAKMAN ERDOĞAN
Serçin GÜVEN
Oya KÖKER
Elif ACAR ARSLAN