Bilimsel Program

SAAT ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLARIN REHBERLER EŞLİĞİNDE TEDAVİSİ
09:30-09:40 Kurs Koordinatörleri: Sevliya Öcal Demir, Gülşen Akkoç
Kurs Başkanları: Sevliya Öcal Demir, Gülşen Akkoç
Açılış Konuşması: Sevliya Öcal Demir
09:40-10:00 Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Antibiyotik Kullanım İlkeleri
Eda Kepenekli
10:00-12:00 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Eda Kepenekli
10:00-10:30 Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Gülşen Akkoç
10:30-10:45 Rehbere Göre: Akut Tonsillofarenjitte Antimikrobial Kullanımı
Nurhayat Yakut
10:45-11:05 Rehbere Göre: Akut Otitde Antimikrobial Kullanımı
Adem Karbuz
11:05-11:25 Rehbere Göre: Akut Sinüzitte Antimikrobial Kullanımı
Ayşe Karaaslan
11:25-11:55 Rehbere Göre: Pnömonide Antimikrobial Kullanımı
Nevin Hatipoğlu
11:55-12:00 Soru-Cevap
12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00-14:00 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Adem Karbuz, Nevin Hatipoğlu
13:00-13:40 Rehbere Göre: Menenjitte Antimikrobial Kullanımı
Ayper Somer
13:40-14:00 Rehbere Göre: Ensefalitte Antimikrobial Kullanımı
Deniz Aygün
14:00-14:20 KAHVE ARASI
14:20-15:30 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Nazan Dalgıç, Özden Türel
14:20-14:40 Rehbere Göre: Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Antimikrobial Kullanımı
Nazan Dalgıç
14:40-15:00 Rehbere Göre: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antimikrobial Kullanımı
Özden Türel
15:00-15:15 Rehbere Göre: Akut Gastroenteritte Antimikrobial Kullanımı
Canan Caymaz
15:15-15:20 Soru-Cevap
15.20-15:30 Kapanış
SAAT NEFROLOJİ’DE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA PEDİATRİST YAKLAŞIMI
09:00-09:15 Kurs Başkanları: Nurdan Yıldız, Harika Alpay
Kurs Koordinatörü: Nurdan Yıldız
Açılış Konuşması: Harika Alpay, Nurdan Yıldız
09:15-10:45 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Alev Yılmaz, Gül Özçelik
09:15-09:45 Proteinüri ve Nefrotik Sendrom - Genel Pediatrist Yaklaşımı
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 Hematüri ve Akut Glomerülonefrit - Genel Pediatrist Yaklaşımı
Nilüfer Göknar
10:30-10:45 Tartışma
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Ferah Sönmez, Hasan Dursun

Hipertansiyona Yaklaşım: Hangi Noktaya Kadar Genel Pediatrist?
Neslihan Çiçek
11:45-12:30 Akut Böbrek Hasarına Acil Yaklaşım: Tanı ve Tedavi
Seha Saygılı
Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-14:15 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Önder Yavaşcan, İbrahim Gökçe
13:30-14:00 İdrar Kaçıran Çocuğa Yaklaşım
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu
14:00-14:15 Tartışma
14:15-14:45 Hidronefroz: Genel Pediatristin Rolü
Çağrı Akın Şekerci
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kapanış ve Temenniler
SAAT 3. GENEL PEDİATRİSTLER İÇİN METABOLİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM
ve METABOLİK ACİLLER KURSU
09:00-09:10 Kurs Koordinatörü: Burcu Öztürk Hışmi, Sebile Kılavuz
Kurs Başkanı: Burcu Öztürk Hışmi, Sebile Kılavuz
Açılış Konuşması: Burcu Öztürk Hışmi
09:10-10:30 I. OTURUM
İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI - 1
Masa -1: Nafiye Emel Çakar, Emine Genç
Masa -2: Dilek Güneş, Sebile Kılavuz
Masa -3: Burcu Öztürk Hışmi, İbrahim Taş
Masa -4: Özlem Ünal Uzun, Emel Yılmaz Gümüş
10:30-12:15 II. OTURUM
Ensefalopatik Hastada Tanı ve Acil Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Gülden Gökçay, Burcu Öztürk Hışmi
10:30-11:00 Akut Ensefalopatiye Yaklaşım 1
Özlem Ünal Uzun
11:00-11:30 Akut Ensefalopatiye Yaklaşım 2
Sebile Kılavuz
11:30-12:00 Gevşek Bebek
Ertuğrul Kıykım
12:00-12:15 Tartışma
12:15-13:15 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:15-14:15 III. OTURUM
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi ve Asit - Baz Dengesi Bozuklukları
Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Nafiye Emel Çakar
Sıvı ve Elektrolit Tedavisi ve Asit - Baz Dengesi Bozuklukları
Hasan Önal
Tartışma
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00 IV. OTURUM
İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI - 2
Masa-1: Meryem Karaca, Emine Genç
Masa-2: Sevil Dorum, Emel Yılmaz Gümüş
Masa-3: Fatma Derya Bulut, Sebile Kılavuz
Masa-4: Burcu Öztürk Hışmi, Dilek Güneş
16:00-17:30 V. OTURUM
Hipoglisemiye Yaklaşım ve Diğer Tedavi Edilebilir Metabolik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Neslihan Önenli Mungan, Çiğdem Aktuğlu Zeybek
16:00-16:30 Kolestaza Yaklaşım
Fatma Derya Bulut
16:30-17:00 Rabdomiyolize Yaklaşım
Sevil Dorum
17:00-17:30 Hipoglisemiye Yaklaşım
Meryem Karaca
17:30-17:45 Tartışma
SAAT PEDİATRİSTLER İÇİN VAKALARLA "BEŞİKTEN EŞİĞE"
SOLUNUM YETMEZLİĞİ KURSU: BİR VOLTRAN YAKLAŞIMI
Kurs Koordinatörü: Aslı Memişoğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk
Kurs Başkanı: Aslı Memişoğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:00-10:30 I. OTURUM
09:00-09:30 Yenidoğan Bebekte Solunum Fizyolojisi ve Monitörizasyon
Aslı Memişoğlu
09:30-10:00 Çocuklarda Solunum Fizyolojisi ve Monitörizasyon
Nilüfer Yalındağ Öztürk
10:00-10:30 Çocuk Hastada Solunum Sıkıntısının En Sık Nedenleri ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı
Erkan Çakır
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:30 II. OTURUM
Solunum Sıkıntılı Yenidoğan Bebekte Noninvaziv Solunum Desteği
Aslı Memişoğlu
Solunum Sıkıntılı Çocuk Hastada Noninvaziv Solunum Desteği; YANKOT, CPAP, BİPAP
Nilüfer Yalındağ Öztürk
Yenidoğan Bebekte Noninvaziv Solunum Desteği Sırasında Hemşirelik Bakımı
Seval Cıbır
Çocuk Hastada Noninvaziv Solunum Desteği Sırasında Hemşirelik Bakımı
Çağla Akpınar
Invaziv ve Noninvaziv Ventilasyonda Sedasyon Önerileri
Feyza Girgin İnceköy
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-14:30 PRATİKLER
Çocuk Acile Servise Getirilen Desatüre Ev Ventilatöründe İzlenen Trakeostomili Hasta
Emel Ekşi Alp, Pınar Ergenekon, Filiz Yetimakman Erdoğan
Doğum Odasında Postnatal Solunum Sıkıntısı Olan Geç Prematüre
Sinem Gülcan Kersin
Bronşiolitli İnfant
Feyza Girgin İnceköy, Nilüfer Yalındağ Öztürk
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 Pnömoniye İkincil ARDS Geliştiren Vaka
Filiz Yetimakman Erdoğan, Nilüfer Yalındağ Öztürk
Yeni Ekstübe Olmuş Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Desteklerine İhtiyacı Olan Yenidoğan Bebek
Sinem Gülcan Kersin
İnvaziv Mekanik Ventilatörde Ani Kötüleşen 6 Aylık Bebek
Feyza Girgin İnceköy, Emel Ekşi Alp
16:00-16:30 Sorular ve Kapanış
17 Şubat 2024, Cumartesi | Bilimsel Program
SAAT Salon A Salon B
09:00-09:15 KAYIT ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:15-10:00 KONFERANS (A SALONU)
Oturum Başkanları: Figen Akalın, Gülnur Tokuç

Zaman Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Nasıl Etkiler? Nörogelişimsel Yatkınlıklar, Kırılganlıklar, Zorlanmalar
Yankı Yazgan
10:00-11:00 OTURUM: Sosyal Pediatri
Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Sosyal Pediatri’nin Rolü

Oturum Başkanları: Gülbin Gökçay, Emel Gür, Perran Boran

Çocuk Sağlığının Korunmasında Rutin ve Rutin Dışı Aşılar
Ezgi Barış
Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Tamamlayıcı Beslenme Dönemindeki Doğrular
Mahmut Caner Us
OTURUM: Çocuk Acilde 4 Soru 4 Cevap
Oturum Başkanları: Nilüfer Yalındağ Öztürk, Metin Uysalol

Çocuk Acil Serviste Astım Atakta Magnezyum Sülfat Kullanalım mı?
Emel Ekşi Alp
Çocuk Acil Serviste Ne zaman Yüksek Akışlı Nazal Kanül ile Oksijen Tedavisi Uygulayalım mı?
Gülser Esen Besli
Çocuk Acil Servisteki Kusan Hastalarda Ne zaman Antiemetik İlaç Verelim?
Metin Uysalol
İntoksikasyonlarda Dekontaminasyon Yöntemlerini Uygulayalım mı?
Sinem Oral Cebeci
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 OTURUM: Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Kardiyolojisinde Güncel Konular

Oturum Başkanları: Gül Sağın Saylam, Funda Öztunç

Konjenital Kalp Hastalıklarında Pediatri İzlemi
Elif Erolu
Çocuklarda Spor Öncesi Kardiyak Değerlendirme
Özge Pamukçu
Akut Romatizmal Ateş Tanı, Tedavi ve Takibinde Pediatriste Düşen Görevler ARA Tanı, Tedavi ve Takibinde
Şule Arıcı
Göğüs Ağrısı Ne Zaman Kalp Hastalığı Düşündürür?
Selen Karagözlü
OTURUM: Çocuk Yoğun Bakım
Pediatrist İçin Bronşiyolitte Oksijenasyon ve Ventilasyon Destek Yöntemleri

Oturum Başkanları: Nilüfer Yalındağ Öztürk, Filiz Yetimakman Erdoğan

Standart Oksijen Tedavisi mi HFNC mi?
Feyza Girgin İnceköy
Bronşiolitte CPAP / BIPAP
Ferhat Sarı
Entübasyon Kaçınılmaz ise Mekanik Ventilatörde Püf Noktalar
Filiz Yetimakman Erdoğan
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-14:15 ORTAK OTURUM (B SALONU)
Oturum Başkanı: Ahmet Özen

Primer İmmün Yetmezlik Yönetiminde Pediatristin Rolü
Ayça Kıykım
14:15-15:15 OTURUM: Çocuk Nefrolojisi
Sık Görülen Elektrolit Denge Bozukluklarına Pediatrist Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Harika Alpay, Ahmet Nayır

Elektrolit Denge Bozukluklarında Ne Zaman Tübülopati Düşünelim?
Özde Nisa Türkkan
Deprem Kuşağında Crush Sendromuna Yaklaşım
Lale Sever
OTURUM: Çocuk Genetik
Çocuk Genetik Hastalıklarında Yenilikler

Oturum Başkanları: Beyhan Tüysüz, Nursel Elçioğlu

Hücre Trafik Bozuklukları ve Nörolojik Tutulumlar
Bülent Kara
Cutis Laxa Sendromları ve Yeni Gen Keşfi
Elif Yılmaz Güleç
15:15-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:45 OTURUM: Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi
Besin Alerjisi ve Astımda Pediatristin Güncel Rolü

Oturum Başkanları: Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış

Besin Alerjisi Tanı ve Tedavisinde Pediatristin Rolü
Sevgi Bilgiç Eltan
Astım Tanı ve Tedavisinde Pediatristin Rolü
Arzu Bakırtaş
OTURUM: Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Pediatristlerin Güncel Rolü

Oturum Başkanları: Gülden Gökçay, Burcu Öztürk Hışmi

Olgularla Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Yaklaşım
Halise Neslihan Önenli Mungan
Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Neredeyiz?
Sebile Kılavuz
16:45-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Burcu Öztürk Hışmi, Ayşe Filiz Yetimakman Erdoğan

SS-001 Hülya Gözde Önal
Akut Post-Streptokoksik Glomerulonefritli Çocuklarda Akut Böbrek Hasarı Sıklığı, Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi
SS-002 Zümrüt Kocabey Sütçü
Tiroid Nodülü Olan Çocuk Hastaların İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
SS-003 Bilgi Saygı
Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömonilerde nörojenik inflamasyonla ilişkili nöropeptidlerin plazma düzeyleri ve tanıdaki olası yeri
SS-004 Aslıhan İzol
Çocuklarda sık kullanılan antiepileptik solüsyonların tat ve kokularının tedavi uyumuna etkisinin değerlendirilmesi
SS-005 Şefika Akyol
İnfantil hemanjiom: Hangi lezyona, hangi tedavi, ne zaman ve ne kadar süre ile uygulanmalı?
SS-008 Güler Yıldırım
Çocuklarda kronik ürtiker: Ne kadar alerjik?
SS-009 Seda Aras
Deprem Sonrası Hatay Güven Sahra Konteyner Hastanesi’ne Başvuran Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastalarının Değerlendirilmesi
SS-010 Nazife Reyyan Gök
Opere Fallot Tetralojili Hastaların Orta Dönemde 24 Saatlik Ritm Holter ve Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ile Değerlendirilmesi
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Ela Erdem Eralp, Neslihan Çiçek

SS-011 Eray Tunce
Göğüs ağrısı: Ailevi Akdeniz ateşinde nadir ancak önemli bir belirti
SS-012 Reyhan Ertan
Juvenil Myastenia Gravis'te Videotorakoskopik (VATS) Timektominin Yeri
SS-013 Orkun Dinç
Çocuk Hekimleri Tarafından İnfantil Kolik Tanısı Konulan Hastalarda Besin Alerjisi Sıklığının ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
SS-014 Merve Memiçoğlu Turan
Gebelikte Trombositopeni Saptanan Annelerin Bebeklerinde Trombositopeni Sıklığı ve Klinik Seyrinin Değerlendirilmesi
SS-015 Şirin Sedef Baş
VATER/VACTERL assosiasyonu ön tanılı hastaların klinik genetik açısından değerlendirilmesi
SS-016 Nilay Çalışkan
Nikel Alerjisi: Çocuk Hastalarda Demografik ve Klinik Özellikler ile Alerjen Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi
SS-017 Sıla Atamyıldız Uçar
Semptomları Beş Yaşından Önce Başlayan Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi
SS-018 Helin Demir
Henoch schönlein purpura tanılı hastalarda rekürrensin değerlendirilmesi
SS-019 Gulnar Najafova
0-5 yaş arası İnek Sütü Protein Alerjisi olan çocukların ebeveyn ve/veya bakım verenlerinin besin içeriği ve etiket okuma konusunda bilgi, beceri ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi
SS-020 Burcu Tufan Taş
Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesinde Yapılan Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonlarının Akut Gelişen Komplikasyonları
18 Şubat 2024, Pazar | Bilimsel Program
SAAT Salon A Salon B
08:30-09:00 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI (B SALONU)
Gülşen Akkoç
09:00-10:00 OTURUM: Çocuk Nörolojisi
Baş Ağrılarına Pediatrist Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Dilşad Türkdoğan, Olcay Ünver

Tekrarlayan Baş Ağrısında Tanısal Algoritma ve Ayırıcı Tanı
Gülten Öztürk
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Çocukluk Çağında Yönetimi
Elif Acar Arslan
OTURUM: Çocuk Enfeksiyon
Enfeksiyon Hastalıklarında Pediatristin Rolü
Oturum Başkanları: Eda Kepenekli, Ayşe Karaaslan

Ateşli ve Döküntülü Çocuk Hastaya Yaklaşım
Mustafa Hacımustafaoğlu
Enfeksiyon Hastalıklarında Biyobelirteçler
Sevliya Öcal Demir
10:00-11:00 OTURUM: Çocuk Gastroenterolojisi
Sık Görülen Sorunları Nasıl Çözelim?
Oturum Başkanları: Deniz Ertem Şahin, Engin Tutar

Karaciğer Enzim Yüksekliği Olan Çocuk Hastada Ne Zaman Gastroenteroloji Konsültasyonu İstemeliyim?
Ayşen Uncuoğlu
Kabızlığı Olan Çocuk Hastada Ne Zaman Gastroenteroloji Konsültasyonu İstemeliyim?
Ahsen Dönmez Türkmen
Kanlı Dışkılama Yakınması Olan Çocuk Hastada Genel Pediatrist Yaklaşımı Nasıl Olmalı?
Bilge Şahin Akkelle
OTURUM: Çocuk Endokrinolojisi
Mikropenis-inmemiş Testis Olgularına Pediatrist Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Abdullah Bereket, Serap Demircioğlu

Olgu Tartışması: Mikropenis-inmemiş Testis
Didem Helvacıoğlu
Mikropenis-inmemiş Testis Tanı ve Tedavisinde Pediatristin Rolü
Tülay Güran
Mikropenis-inmemiş Testis Tedavisinde Çocuk Cerrahisinin Rolü
Ahsen Karagözlü Akgül
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Olcay Ünver, Sevliya Öcal Demir

SS-021 Özde Nisa Türkkan
Ortostatik Proteinüri, Gerçekten Masum mu?
SS-022 Melike Jafarlı Ceferova
Pediatrik çölyak hastalığı tanılı olguların glutensiz diyet tedavisine uyumunun değerlendirilmesinde gluten immünojenik peptit (GİP) testinin etkinliğinin ve klasik yöntemler ile uyumunun değerlendirilmesi
SS-023 Mine Kalyoncu
Primer Silyer Diskinezi Tanılı Hastalarımızın Klinik Özellikleri
SS-024 Gülten Öztürk
Tedavi edilebilir bir nörolojik acil: Wernike ensefalopatisi-Çocukta ne zaman şüphe edelim? Tanıya giden yolda yaşanan zorluklarla birlikte kliniğimizin vaka deneyimleri
SS-025 Şeyda Karabulut
Kistik fibrozisli hastaların yıllara göre demografik ve antropometrik değişimleri, değişkenler arasındaki ilişki ve yaşam analizi
SS-026 Ayşe Ertürkmen
Meckel divertikülü nedeniyle ameliyat edilen hastaların sonuçlarının analizi: 12 yıllık deneyim
SS-006 Simge Işıldak
Turner Sendromu’nun ne kadar farkındayız?
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Aslı Memişoğlu, Nurşah Eker

SS-027 Ahsen Dönmez Türkmen
Renal Translantasyon Adayı Pediatrik Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Endoskopik Bulgular Ve Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Sıklığı
SS-028 Ongun Alanlı
Merkezi Hekim Randevu Sistemi Aracılığıyla Romatoloji ve Çocuk Romatoloji Kliniklerine Yönlendirilen Hastaların Kesitsel Değerlendirilmesi
SS-029 Eda Gül
Pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin IMPACT-3 ölçeği ile değerlendirilmesi
SS-030 İpek Görüşen
Duchenne Musküler Distrofi Tanılı Çocukların Bakım Vericilerinde Bakım Veren Yükü, Uyku Kalitesi, Anlık ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Değerlendirmesi
SS-031 Begüm Taşdemir
Adolesan dönemdeki primer baş ağrısı tanılı hastaların obezite durumlarının baş ağrıları sıklığı ve şiddeti üzerine etkisi
SS-032 Begüm Taşdemir
Obez çocuklarda uyku üzerine etki eden hormonların değerlendirilmesi
SS-033 Selen Karagözlü
Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrasında miyokarditlerin enfeksiyöz etkenleri
12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00-14:00 ORTAK OTURUM(A SALONU)
Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
Yeni Nesil Tütün, Nikotin ve Esrar Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri
Elif Dağlı
14:00-15:00 OTURUM: Çocuk Göğüs Hastalıkları
Hangi Hastaları Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Yönlendirelim?
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Arif Kut

Sık Krup Geçiren Çocuk
Sedat Öktem
Tekrarlayan Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu
Yasemin Gökdemir
Tekrarlayan Üsye
Ela Erdem Eralp
OTURUM: Yenidoğan
Yenidoğan Sorunlarında Pediatriste Düşenler
Oturum Başkanları: Eren Özek, Hülya Bilgen

Pediatristler İçin Prematüre Retinopatisi
Ayla Günlemez
Pediatristin Hukuksal Sorumlulukları ve Malpraktis Olguları
Fahri Ovalı
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:00-16:00 OTURUM: Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Sık Görülen Hematolojik Sorunlarda Çocuk Hekiminin Rolü
Oturum Başkanları: Gülnur Tokuç, Ahmet Koç

Hemogramdan Ön Tanıya Giden Yollarda Pediatrik Yaklaşım
Ömer Doğru
Kanamalı Çocukta Pediatristin Rolü
Barış Yılmaz
OTURUM: Çocuk Romatolojisi
Oturum Başkanları: Nuray Aktay Ayaz, Sezgin Şahin

Bir Pediatristi Romatizmal Hastalıklara Yönlendirebilen Tanısal Testler Nelerdir?
Özgür Kasapçopur
Bir Pediatrist Ne Zaman Otoinflamatuar Romatizmal Hastalık Düşünmelidir?
Betül Sözeri
Bir Pediatrist Ne Zaman Vaskülit Tanısı Düşünmelidir?
Oya Köker Turan
16:00-16:30 KAPANIŞ
18 Şubat 2024, Pazar | Poster Bildiriler
SAAT Fuaye Alanı
08:30-09:00 POSTER OTURUMU 1
Oturum Başkanları:
Emel Ekşi Alp, Selen Karagözlü
PS-001 - Pınar Canizci Erdemli
Şüpheli kuduz temaslısının yönetiminde oluşabilecek aksaklıklar: bir olgu sunumu
PS-003 - Burcu Parlak
Kapalı toraks travması sonrası gelişen Staphylococcus aureus pnömonisi
PS-004 - Özge Güçlü
Ağır Yenidoğan Sepsisi Yönetimi
PS-009 - Sinem Arusal
Pediatrik ülseratif kolit tanılı olguda Takayasu arteriti: nadir birliktelik
PS-010 - Pınar Canizci Erdemli
Varisella-Zoster Enfeksiyonu Sonrası Purpura Fulminans Olgusu
PS-011 - Gizem Tanalı
TAP2 Mutasyonu Saptanan MHC-Sınıf 1 Eksikliği
PS-029 - Özge Kılıç
İntravasküler Tümör Trombüsü Olan Wilms Tümörü: Multidisipliner Yaklaşımın Sağkalıma Etkisi
11:15-12:00 POSTER OTURUMU 2
Oturum Başkanları:
Serçin Güven, Sebile Kılavuz
PS-012 - Gizem Tanalı
Thaumetopoea Pityocampa; Çam Kese Tırtılı Teması İlişkili Şiddetli Anjioödem
PS-013 - Ezgi Berfin Alur
Doğum Salonunda Beklenmeyen Zorlu Entübasyon: Çene Kontraktürlü Yenidoğan Olgusu
PS-015 - Shalala Gasimova
Çocuk Hastada Komplikasyonlu İnfluenza A Pnömonisi
PS-016 - Funda Kökali
Beckwith Wiedemann spektrumu: epigenetik mekanizmalar
PS-017 - Evrim Çifçi Sunamak
Emanuel sendromu tanılı beş olgunun klinik ve genetik özelliklerinin değerlendirilmesi
PS-027 - Kübra Nur Samanlıoğlu
Nöromotor Geriliğin Nadir Bir Sebebi Olarak Pirüvat Dehidrogenaz Eksikliği: İki kardeş olgu
PS-021 - Berfin Demirel
Pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığında zona enfeksiyonu: üç olgu deneyimi
PS-022 - Evrim Efe
Kleefstra-1 sendromu: Genetik etyolojileri farklı 2 olgu sunumu
PS-023 - Funda Kökali
Phelan Mcdermid sendromu: de novo oluşmuş 3 izole olgu sunumu
PS-024 - Damla Fidan Yamanel
Proteinden Kaçınmanın Klinik Tanıdaki Önemi: Dirençli Epilepsi Tanısıyla Araştırılırken Hiperornitinemi Hiperamonyemi Homositrülinüri (HHH) Tanısı Alan Kız Hasta
12:00-13:00 POSTER OTURUMU 3
Oturum Başkanları:
Ezgi Barış Aksu, Gülten Özdemir
PS-025 - Dilber Betül Karabal
İnvajinasyondan İmmün Disregülasyona
PS-026 - Neçirvan Veroj
Bir Çocuk Cerrahisi kliniğinde iş akışının denetimi ile ameliyat odasının daha verimli kullanılması sağlanabilir mi?
PS-028 - Alara Arasan
Çocuklarda Öksürüğün Ayırıcı Tanısı:Morgagni Hernisi
PS-030 - Ayten Ceren Bakır
Çocukluk Çağında Komplike Duodenal Ülser Perforasyonu: Nazojejunal Tüpü Unutma!
PS-031 - Ayşe Sümeyye Atalay
Çocukluk çağında nadir nefrolitiazis nedeni: Herediter ksantinüri
PS-032 - Zeynep Atay
Kolonik Atrezi: Nadir bir Konjenital Anomali
PS-033 - Hediye Gizem Aydemir Başar
İndüklenmiş Laktasyonda Başarılı Vaka Deneyimi: Nadir Bir Uygulama
PS-034 - Ahsen Dönmez Türkmen
Ülseratif Kolit Tanılı Pediatrik Hastalarda Helicobacter Pylori Enfeksiyon Sıklığının Değerlendirilmesi
PS-035 - Oğuzhan Delican
Hemoptizi yakınması olan hastaların Çocuk Romatoloji gözüyle değerlendirilmesi
PS-036 - Övgü Taner
Prematüre ve Hidrops Fetalis: Bir Olgu Sunumu
PS-037 - Hediye Gizem Aydemir Başar
Lökositozun Ardındaki Tehlike; Boğmaca
PS-038 - Özlem Hilal Çağlayan Bozlak
Artrogriposis, Startle Refleksleri, Epileptik Ensefalopati: Serebral Glisin Transport Defekti-1(Glyt-1)
PS-039 - Özde Nisa Türkkan
Hipertansiyon ve Hemoptizi İle Başvuran Sıradışı Bir Olgu
PS-020 - Pınar Zeytun
Geç Fark Edilen Lökokoira ve İnfant Retinoblastom
PS-002 – Demet Tosun
Pediatrik Bir Hastada Kluyvera Ascorbata Enfeksiyonu: Olgu Sunumu